Hoe ziet een sessie eruit?

“Als u erover nadenkt om in therapie te gaan.”

In therapie gaan lijkt heftig en klinkt misschien zwaar, maar dat is het niet. Als u de stap hebt genomen om naar een therapeut te gaan, doet u dat niet voor niets.  Veel mensen gaan in therapie, omdat ze een zetje in de juiste richting willen hebben en daar zelf niet goed uit komen. Het is namelijk een hele goede methode om meer over uzelf te weten te komen. De behandelmethodes die ik hanteer zijn licht van stof en niet “zweverig”, waardoor veel cliënten de sessies als laagdrempelig ervaren.

Kennismakingsgesprek
We starten een traject altijd met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek gaan we kijken of er een klik is. Dit is van groot belang. Als die klik er immers niet is, zal een succesvol behandeltraject lastig worden. Ook zal ik er tijdens deze kennismaking achter proberen te komen wat uw hulpvraag is. Mochten we gezamenlijk tot de conclusie komen dat er sprake is van een succesvolle samenwerking, dan zullen we meteen doorgaan met de intake. Hierin bespreken we ook de vervolgstappen. Besluiten we in goed overleg om na het kennismakingsgesprek niet verder te gaan dan betaalt u, vanzelfsprekend, helemaal niets.

Intake
Als cliënt vult u na het kennismakingsgesprek een intakeformulier in. Op die manier heb ik inzage in uw verlangens en uw doelen. Vervolgens zullen we een genogram opstellen. Dit is vergelijkbaar met een organogram waarin de structuur en hiërarchie van een bedrijf wordt afgebeeld. Het maken van een genogram is bedoeld om de familie/thuissituatie duidelijk in kaart te brengen. Hierna bespreken we samen hoe het vervolgtraject eruit zal gaan zien en naar welk doel we uiteindelijk toe zullen werken.

Sessie
Tijdens de sessies focussen we ons onder andere op de oorsprong van het probleem. Als het probleem helder is werken we vervolgens vooral oplossingsgericht. We gaan met praktische, visuele oefeningen aan de slag, al is er ook ruimte voor symboliek. Dit maakt een therapeutische sessie bij mij inzichtgevend en laagdrempelig. Bovendien biedt deze vorm van therapie concrete handvatten en tips die u in het dagelijkse leven gemakkelijk kunt toepassen. De duur van een sessie kan variëren van anderhalf tot tweeënhalf uur.

Deze lengte is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt en van de resultaten die we boeken tijdens een sessie. Als een sessie bijvoorbeeld heel soepel loopt en er veel progressie wordt geboekt zal de sessie niet zomaar tussentijds worden afgebroken. Een verlenging van een sessie vindt natuurlijk plaats in samenspraak met de cliënt. Bij een verlenging in overleg worden er geen extra kosten doorberekend aan de cliënt.